Prawo do zwrotu towaru w 14 dni

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyny możliwe jest po złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru, za wyjątkiem: programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz licencji elektronicznych z chwilą ich dostarczenia do klienta.

Czy mogę zwrócić towar?

Oczywiście. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje konsumentom, którzy zawarli umowę na odległość (zakup internetowy) lub poza naszym lokalem. W takiej sytuacji termin do odstąpienia od umowy to 14 dni od dnia w którym konsument zakupił produkty lub jako osoba trzecia, inna niż dostawca wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie produktu. Towar należy zwrócić nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy.

Jak zwrócić towar?

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są niezwłocznie od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.

FORMULARZ ZWROTU - DO POBRANIA

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: ul. Leśna 45, 05-250 Marki. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Adres do zwrotu towaru to:

Maxico Group Sp. z o.o.

Ul. Leśna 45

05-270 Marki